Gry przygodowe

Powoli ginący gatunek gier. Przygodówki naj­częściej opowiadają jakąś fantastyczną historię, w której uczestniczy nasz bohater.

Elementem charakterystycznym jest duże nagromadze­nie zagadek logicznych oraz specyficzny inter­fejs użytkownika. W trakcie zabawy najczęściej poruszamy wskaźnikiem myszki i odnajdujemy przedmioty, które można zabrać ze sobą i póź­niej wykorzystać.

Często też korzystamy z moż­liwości łączenia różnych przedmiotów (czasem nawet w wyjątkowo abstrakcyjnych kombina­cjach). Z uwagi na dosyć powolną akcję i ko­nieczność rozwiązywania skomplikowanych zagadek, gatunek ten powoli przegrywa z bardziej dynamicznymi rozgrywkami.

Categories: Gry, Gry przygodowe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>